top of page

LIDMAATSCHAP

Met dit contactformulier schrijf jij je in bij SV Magiso. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 15,- per collegejaar. Als studievereniging organiseren wij variërende evenementen, deze gaan van borrels tot educatieve activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan het doel van de studievereniging, namelijk het bevorderen van kennis en het uitwisselen van informatie tussen studenten, docenten en professionals. Het lidmaatschap is jaarlijks op te zeggen. Dit dient te gebeuren voor het begin van een nieuw boekjaar, dit valt altijd op 1 september.
Contacteer ons!

info@svmagiso.nl

NHL Stenden Hogeschool

Rengerslaan 8

  • TikTok
  • Black Instagram Icon
bottom of page